Contributor

Worldism

“Elkaar helpen, met elkaar delen en elkaars omstandigheden proberen te verbeteren, ieder op zijn eigen manier; ik geloof dat wij daarvoor met elkaar samenleven.


Als kind was ik al aan het nadenken over hoe wij voor elkaar zouden moeten zijn. Ik vind dat we hier in onze huidige samenleving te weinig aandacht aan besteden. Het verbaast mij dat er nog steeds zoveel vooroordelen en verschillen zijn en dat er nog steeds veel negativiteit bestaat. Ik wil hier graag verandering in brengen en zo ben ik op het idee van Worldism gekomen. Een kledingmerk met een morele boodschap: liefde en respect voor iedereen, ongeacht afkomst, cultuur en huidskleur.


“ We have learned to fly the air like birds and swim the sea like fish, and yet we have not learned the simple art of living together as brothers and sisters. “
                                                                                                            Martin Luther King


Martin Luther King is voor mij hierbij een grote inspiratie. De positieve energie die hij met zijn ideeën bij mensen wist te creëren was ongekend en zijn “I Have A Dream” speech is misschien wel één van de bekendste speeches ter wereld. Met deze speech wist hij zoveel mensen te inspireren en hoop te geven, dat er doelen bereikt werden die tot dan toe onbereikbaar leken. “


Worldism is mijn droom, hiermee hoop ik op mijn manier anderen positieve energie te kunnen geven en te inspireren om nieuwe mogelijkheden te creëren, net als M.L.K.”
                                                                       - Jochem Driessen, oprichter van Worldism


Worldism combineert mode en moraal. Onze merknaam staat voor: liefde en respect voor iedereen, ongeacht afkomst, cultuur of huidskleur en in elk design dat wij maken verwerken wij een morele boodschap. Zo willen wij als kledingmerk proberen positiviteit uit te dragen en anderen op een positieve manier te inspireren. Al onze designs zijn met de hand gemaakt en hebben het Fair Wear Label. De gebruikte stoffen zijn organisch of gerecycled en iedereen die meehelpt bij de productie krijgt een eerlijke beloning.


--

Helping each other, taking care of one another and trying to improve each other’s circumstances, everyone in their own unique way; I believe this is the reason for which we coexist. As a child I started to toy with the idea of how we should behave toward one another, as I find that in our current society we don’t give each other enough attention. It surprises me that in this day and age there are still so many prejudices and differences contributing to a cloud of negativity. I really wanted to do something about it, create change, and that’s how Worldism came about. A clothing brand with a message: love and respect for everyone, regardless of race, culture or skin colour.
“ We have learned to fly the air like birds and swim the sea like fish, and yet we have not learned the simple art of living together as brothers and sisters. “ Martin Luther King
Martin Luther King has been a big inspiration to me during this mission. His positive energy which he selflessly shared with all people was unheard of and his “I have a dream speech” is possibly one of the most famous speeches ever. With that very speech he was able to inspire an unfathomable amount of people and give them hope, hope that seemingly unreachable goals could be reached. “Worldism is my dream, my way of offering positive energy and inspiration to others to create, just like M.L.K” –
                                                                          Jochem Driessen, founder of Worldism
 

Worldism combines fashion and morality. Our brand name stands for: love and respect for everyone, regardless of race, culture or skin colour. In all of our designs we include a moral message, that’s our way of trying to spread positivity and inspiration. All of our designs are made by hand and have been awarded the Fair Trade Label. The materials we use are either organic or recycled and all of our contributors are rewarded fairly.