Contributor

Waël el Allouche by St. Tropez

Game of Life - Waël el Allouche


In april nodigt St. Tropez kunstenaar Waël el Allouche (TN/NL) uit voor een open atelier. Terwijl hij aan het werk is, krijgt het publiek een inzicht in zijn gedachten, interesses en werkproces.


El Allouche studeerde aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht en de Gerrit Rietveld Academie. Hij werkt op het snijvlak van kunst, vormgeving, architectuur en maatschappij. In zijn werk onderzoekt hij de relatie tussen de werkelijkheid en abstracties zoals modellen en algoritmes. Zo vertaalt hij fenomenen en objecten uit zijn omgeving naar digitale data, die hij vervolgens weer omzet in fysieke objecten doormiddel van een zelfgebouwde 3D-printer.  


In zijn tijdelijke atelier in Lil’Amsterdam zal El Allouche de tegelvloer van de ruimte als uitgangspunt nemen. Wat voor kunst dat oplevert? Het resultaat zal aan het einde van de werkperiode tentoongesteld worden, maar iedereen is van harte welkom om tussendoor al langs te komen voor een blik achter de schermen.



Game of Life - Waël el Allouche

In April St. Tropez invites artist Waël el Allouche (TN / NL) for an open studio, where the audience will get an insight into his thoughts, interests and work process.


El Allouche studied at Maastricht Academy of Fine Arts and the Gerrit Rietveld Academie. He works on the intersection of art, design, architecture and society. In his work he examines the relationship between reality and abstractions such as models and algorithms. In this way he translates phenomena and objects from his environment into digital data, which he then converts into physical objects with a self-built 3D printer.


In his temporary studio in Lil'Amsterdam, El Allouche will take the tile floor as a starting point. What kind of art does that produce? The result will be exhibited at the end of the work period. In the mean time everyone is welcome to come by for a look behind the scenes.