AGILE WAYS IN LIQUID DAYS

 

In a time when change is the only constant, consumers and researchers are searching for new ways to make meaning of our present context.
 

MARE is an Amsterdam based agency that specialises in future-proof qualitative research. Understanding what makes people tick is what we do. Our philosophy is based on three principles: Unravel, Anticipate and Make. Through qualitative research we unravel the drivers behind consumer behavior in various target groups. Through ongoing desk research and close collaborations with the forefront we anticipate on contemporary trends. And through actionable insights and tailor made future perspectives we co-create to make relevant strategies, concepts or propositions with clients.
 

Now imagine this: a research & trend pop-up space in the new, bustling retail area of Amsterdam. A place that views insights and inspiration as the new goodie bag. For one month only, we will live out MARE’s philosophy at this unconventional and inspirational location: Lil’ Amsterdam. Our space offers room for researchers to experiment with agile ways of gathering insights, while our trend researchers will give talks regarding the most important shifts going on today and what they mean for consumers, brands and companies at large.
 

The Trendtalks are open to anyone with a curious mind and yearning to make sense of all the stuff happening around them. Some trendtalks even feature kickass guest speakers, who we consider to be the creative pioneers within their fields. Keep an eye open for our program: http://anticipate.amsterdam/popup

 

Last but certainly not least, the MARE pop-up space features a cherry-picked selection of the coolest projects created by the creative forefront. People are welcome to pop in at any time to check out the expo and learn more about the stories behind the products.  This is to say; MARE looks forward to telling you the story behind the Dutch Touch products everything featured in the pop-up space.
 

 AGILE WAYS IN LIQUID DAYS

 

In een tijd waar verandering de enige constante is, zijn consumenten en onderzoekers zoekende naar nieuwe manieren om betekenis te geven aan al deze veranderingen.
 

Mare is een Amsterdams bureau zich specialiseert in future-proof kwalitatief onderzoek. MARE zal gedurende één maand inspireren en informeren vanuit de plek waar de creatieve voorhoede zich op dit moment bevindt. Gedurende de maand maart 2018 introduceert MARE een innovatief concept gebaseerd op de drie principes van onze bedrijf: Unravel. Anticipate. Make: Door kwalitatief onderzoek ontrafelen we de drijfveren achter consumentengedrag bij verschillende doelgroepen. Door voortdurend deskresearch en nauwe samenwerkingsverbanden met de creatieve voorhoede laten we je anticiperen op hedendaagse trends. Op basis van inzichten en relevante toekomstperspectieven co-creëren wij relevante strategieën en concept-richtingen voor onze klanten.
 

Stel je dit eens voor: een pop-up space in Lil’ Amsterdam, de nieuwe creatieve broedplaats van Amsterdam. Een plek waar kennis de nieuwe goodiebag is. Tijdens deze maand laten we MARE’s filosofie in deze onconventionele en inspirerende locatie tot leven komen. De pop-up ruimte biedt onze onderzoekers de ruimte om te experimenteren met agile onderzoeksvormen, terwijl onze trendonderzoekers presentaties geven over de belangrijkste maatschappelijke verschuivingen die vandaag gaande zijn en wat deze betekenen voor jouw organisatie. De Trendtalks zijn open voor iedereen die nieuwsgierig is en beter onze tijdsgeest wilt begrijpen. Bij en aantal Trendtalks hebben wij kickass gastensprekers uitgenodigd uit ons netwerk, die wij beschouwen als de pioniers binnen hun vakgebied. Hou een oog open voor ons programma: http://anticipate.amsterdam/popup

 
Tevens kunnen bezoekers op elk moment binnen komen om de mini-expositie Dutch Touch te ervaren. Dit is een selectie van sprekende projecten waarbij de creatieve voorhoede met oplossingen komen op urgente sociaal maatschappelijke issues. De MARE (trend)onderzoekers staan klaar om het achterliggende verhaal van deze producten te vertellen.