Contributor

Creative Women Collective

Creative Women Collective (CWC) is een platform voor creatieve ondernemende vrouwen die op zoek zijn naar persoonlijke en zakelijke groei. CWC is op 1 september 2016 opgericht door Awura Abena Simpe, die punt zette achter haar carrière als advocaat voor creatieve ondernemers, en ervoor koos om haar eigen creatieve droom te volgen.


In het eerste jaar heeft CWC maandelijks evenementen georganiseerd door heel Amsterdam, waar vrouwen hun kennis en netwerk over en in de creatieve sector kunnen vergroten. In het tweede jaar heeft CWC een webshop geopend, een podcast gestart en is een landelijke partnership aangegaan met The Student Hotel Collab. 


Vanaf 1 juli opent CWC haar deuren in Lil'Amsterdam en kunnen vrouwen doordeweeks een bezoek brengen aan de CWC helpdesk en in de weekenden aansluiten bij CWC's workshops binnen de thema's: ondernemerschap (2 juli tot en met 15 juli), duurzaamheid (16 juli tot en met 29 juli) en presentatie/zichtbaarheid (30 juli tot en met 12 augustus).


Het doel van de ruimte is enerzijds om creatieve ondernemende vrouwen te helpen door hen te koppelen aan experts, en anderzijds om connecties tussen vrouwen te stimuleren tijdens onze vrijmibo's (13 juli, 27 juli en 10 augustus) en workshops in de weekenden.


Ga voor meer info over de achtergrond en visie van CWC naar
www.thecreativewomencollective.com
.


--


Creative Women Collective (CWC) is a platform for creative entrepreneurial women, who are hungry for personal and business growth. CWC was founded September 1st by Awura Abena Simpe, who switch her career as an attorney for creative entrepreneurs to pursue her own creative dream.


In the first year CWC hosted monthly events throughout Amsterdam, where women have been able to expand their know-how and network about creative entrepreneurship.


In the second year CWC opened a webshop, started a podcast and partnered with The Student Hotel Collab to organize co-workdays all over The Netherlands.


From the 1st of July, CWC will open her doors in Lil' Amsterdam, a space where women are able to visit a helpdesk from Monday to Friday, and join in our workshops on the weekends within the following themes: business (July 2 to July 15), sustainability (July 16 to July 29) and presentation/visibility (July 30 to August 12).


The purpose of the space is on one hand to help creative entrepreneurial women by connecting them with experts, and on the other hand to grow their network during our Friday drinks (July 13, July 27 and August 10) and workshops in the weekends.


For more info about CWC's background and vision go to www.thecreativewomencollective.com.